بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند نصب تابلوها ، اعلانات ، علایم راهنمایی ، تاسیسات جانبی راه و خط کشیهای خطوط ترافیکی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند نصب تابلوها ، اعلانات ، علایم راهنمایی ، تاسیسات جانبی راه و خط کشیهای خطوط ترافیکی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21913
کد خبر
21913