بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از نگارگریهای دیواری جداره های مربوط به میدان شهید باکری شهر جدید سهند

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از نگارگریهای دیواری جداره های مربوط به میدان شهید باکری شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21916
کد خبر
21916