بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ومعاونین شرکت از مسجد امام جعفر صادق علیه السلام محله ۱۳۲۵ فاز ۳ و بررسی پیشرفت کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ومعاونین شرکت از مسجد امام جعفر صادق علیه السلام محله ۱۳۲۵ فاز ۳ و بررسی پیشرفت کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20371
کد خبر
20371