بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از نحوه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توسط همکاران واحد مربوطه .

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از نحوه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توسط همکاران واحد مربوطه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21606
کد خبر
21606