بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از مجموعه باغ بهشت و بررسی روند کارهای اجرایی در هشت بهشت سهند

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از مجموعه باغ بهشت و بررسی روند کارهای اجرایی در هشت بهشت سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21614
کد خبر
21614