بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه برادر شهید محمد خلیل پورنهر و مهندس مهدی نژاد از مجتمع ۱۴۴ واحدی پتروشیمی فاز ۳ و مرتفع نمودن مشکلات جزئی این مجموعه

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه برادر شهید محمد خلیل پورنهر و مهندس مهدی نژاد از مجتمع ۱۴۴ واحدی پتروشیمی فاز ۳ و مرتفع نمودن مشکلات جزئی این مجموعه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21354
کد خبر
21354