بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از مجتمع ۳۳۶ واحدی مرصاد (فاز۳)، بررسی و رفع نواقصات جزئی این مجموعه در ظرف چند روز آینده

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از مجتمع ۳۳۶ واحدی مرصاد (فاز۳)، بررسی و رفع نواقصات جزئی این مجموعه در ظرف چند روز آینده

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21312
کد خبر
21312