بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از پروژه طرح اقدام ملی مسکن که به زودی شاهد کلنگ زنی این پروژه جهت شروع عملیات اجرایی خواهیم بود

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از پروژه طرح اقدام ملی مسکن که به زودی شاهد کلنگ زنی این پروژه جهت شروع عملیات اجرایی خواهیم بود

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21266
کد خبر
21266