بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه،هیئت مدیره و معاونین شرکت از مجتمع فرهنگی فاز دو (شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ) و بررسی روند کار پروژه .

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه،هیئت مدیره و معاونین شرکت از مجتمع فرهنگی فاز دو (شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی )

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20372
کد خبر
20372