بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه دکتر رضازاده ذیحساب،مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از واحد اقدام ملی مسکن و بررسی اقدامات صورت گرفته در این مجموعه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه دکتر رضازاده ذیحساب،مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از واحد اقدام ملی مسکن و بررسی اقدامات صورت گرفته در این مجموعه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21156
کد خبر
21156