بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از واحد اقدام ملی مسکن .

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از واحد اقدام ملی مسکن.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20770
کد خبر
20770