بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از آزادراه تبریز-سهند و بررسی روند پیشرفت کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از آزادراه تبریز-سهند و بررسی روند پیشرفت کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20657
کد خبر
20657