بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه عضوهیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت از پروژه مجتمع فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و بررسی روند کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه عضوهیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت از پروژه مجتمع فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و بررسی روند کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20612
کد خبر
20612