بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه عضو هیئت مدیره،معاونین و همکاران شرکت از مسجد امام جعفر صادق(ع) محله ۱۳۲۵ فاز ۳ و بررسی پیشرفت کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه عضو هیئت مدیره،معاونین و همکاران شرکت از مسجد امام جعفر صادق(ع) محله ۱۳۲۵ فاز ۳ و بررسی پیشرفت کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20613
کد خبر
20613