بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه عضو هیئت مدیره ،معاونین و همکاران شرکت از مدرسه ۹ کلاسه شهید محمد خلیل پورنهر محله ۱۳۱۲ فاز۳و بررسی روند کار پروژه .

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه عضو هیئت مدیره ،معاونین و همکاران شرکت از مدرسه ۹ کلاسه شهید محمد خلیل پورنهر محله ۱۳۱۲ فاز۳و بررسی روند کار پروژه .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20611
کد خبر
20611