بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران شرکت از مجموعه مبلمان اداری واقع در شهرک صنعتی غرب

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران شرکت از مجموعه مبلمان اداری واقع در شهرک صنعتی غرب

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20618
کد خبر
20618