بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زمینهای تملک شده توسط واحد املاک و حقوقی شرکت واقع در اراضی اسفنجان.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زمینهای تملک شده توسط واحد املاک و حقوقی شرکت واقع در اراضی اسفنجان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20619
کد خبر
20619