بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از دیوار محوطه مسکن مهر مجتمع جام در فاز ۴.

 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از دیوار محوطه مسکن مهر مجتمع جام در فاز ۴.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22827
کد خبر
22827