بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه تابلوهای هدایت مسیر فازهای 1، 2، 3 و 4 شهر جدید سهند توسط پیمانکار مربوطه دیفیوزر

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه تابلوهای هدایت مسیر فازهای 1، 2، 3 و 4 شهر جدید سهند توسط پیمانکار مربوطه دیفیوزر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22356
کد خبر
22356