بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیفی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 560 واحدی بهارستان شرکت تبریز پی از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیفی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 560 واحدی بهارستان شرکت تبریز پی از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22008
کد خبر
22008