✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های اقدام ملی چشمه، فخر یک و دو در فاز ۳ و نگارستان و بهارستان در فاز ۴ و محله گلشهر در فاز ۴

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های اقدام ملی چشمه، فخر یک و دو در فاز ۳ و نگارستان و بهارستان در فاز ۴ و محله گلشهر در فاز ۴

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23102
کد خبر
23102