بازدید دکتر مصطفوی از روند پیشرفت المان تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کاشت فضای سبز محوطه مسجد امام صادق و فاز 4 شهر جدید سهند

بازدید دکتر مصطفوی از روند پیشرفت المان تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کاشت فضای سبز محوطه مسجد امام صادق و فاز 4 شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21921
کد خبر
21921