✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی آماده سازی محله ۵ ( گلشهر ) و محله ۶ فاز ۴

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی آماده سازی محله ۵ ( گلشهر ) و محله ۶ فاز ۴

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23242
کد خبر
23242