بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهنداز آزادراه تبریز،اندیشه،سهند به همراه دکترشهلی بر مدیر کل دفتر امور توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و هیئت همراه،مهندس برزگر پیمانکار پروژه ،همکاران شرکت عمران ،مشاور کاوش راه و بررسی روند کار پروژه و مسیر ورودی شهرک صنعتی شهید مدنی تبریز از مسیر آزادراه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهنداز آزادراه تبریز،اندیشه،سهند به همراه دکترشهلی بر مدیر کل دفتر امور توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و هیئت همراه،مهندس برزگر پیمانکار پروژه ،همکاران شرکت عمران ،مشاور کاوش راه و بررسی روند کار پروژه و مسیر ورودی شهرک صنعتی شهید مدنی تبریز از مسیر آزادراه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20984
کد خبر
20984