بازدید دکتر صحاف مدیرکل سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی از ساختمان اورژانس اجتماعی در فاز ۲ و جلسه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید و بازدید از کتابخانه سردار شهید سلیمانی و پروژه های مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت
ساختمان اورژانس اجتماعی واقع در فاز ۲ به مساحت ۱۵۵۲ مترمربع و با زیربنای ۱۲۸۱ مترمربع در ۲/۵ طبقه سازه ای به مبلغ ۵۳۱۴۸۷۵۸۵۰۳ ریال توسط شرکت عمران شهر جدید سهند در حال احداث میباشد که قرار است بعد از تکمیل به اداره بهزیستی واگذار گردد .

بازدید دکتر صحاف مدیرکل سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی از ساختمان اورژانس اجتماعی در فاز ۲ و جلسه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید و بازدید از کتابخانه سردار شهید سلیمانی و پروژه های مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت
ساختمان اورژانس اجتماعی واقع در فاز ۲ به مساحت ۱۵۵۲ مترمربع و با زیربنای ۱۲۸۱ مترمربع در ۲/۵ طبقه سازه ای به مبلغ ۵۳۱۴۸۷۵۸۵۰۳ ریال توسط شرکت عمران شهر جدید سهند در حال احداث میباشد که قرار است بعد از تکمیل به اداره بهزیستی واگذار گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23830
کد خبر
23830