بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه غدیر یک از پروژه های مسکن مهر و دیدار با ساکنین و دستور اکید برای رفع نواقصات جزئی پروژه

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه غدیر یک از پروژه های مسکن مهر و دیدار با ساکنین و دستور اکید برای رفع نواقصات جزئی پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22831
کد خبر
22831