✅ بازدید دوره ای آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مجموعه تفریحی و گردشگری هشت بهشت و پیگیری اجرای موثر پروژه های عمرانی.

✅ بازدید دوره ای آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مجموعه تفریحی و گردشگری هشت بهشت و پیگیری اجرای موثر پروژه های عمرانی.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23317
کد خبر
23317