بازدید از مسیر در حال احداث دوچرخه سواری و گلخانه ها در هشت بهشت شهر جدید سهند

🔶 بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند بهمراه مهندس چاغروندی مدیر کل دفتر فنی و نظارت و مهندس فرزان معاون مشارکت و سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ،مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران سهند و مهندس جولایی مدیر عامل مهندسین مشاور کاوش راه از مسیر در حال احداث دوچرخه سواری و گلخانه ها در هشت بهشت شهر جدید سهند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20032
کد خبر
20032