بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران شرکت عمران از مجموعه هشت بهشت سهند و بررسی اقدامات انجام شده در این مجموعه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران شرکت عمران از مجموعه هشت بهشت سهند و بررسی اقدامات انجام شده در این مجموعه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21151
کد خبر
21151