بازدید آقای مهندس میرشفیع مشاور وزیر محترم راه و شهرسازی در طرحهای ویژه کشور با همراهی دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ومهندس برزگر پیمانکار پروژه از احداث راه آهن بستان آباد – تبریز .

بازدید آقای مهندس میرشفیع مشاور وزیر محترم راه و شهرسازی در طرحهای ویژه کشور با همراهی دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ومهندس برزگر پیمانکار پروژه از احداث راه آهن بستان آباد – تبریز

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20373
کد خبر
20373