✅ بازدید آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مجتمع پاسارگاد و مجتمع صبای 1 و مجتمع تراشکاران شهر جدید سهند در ادامه پیگیری دیدارهای مردمی و تکریم شهروندان عزیز.

✅ بازدید آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مجتمع پاسارگاد و مجتمع صبای 1 و مجتمع تراشکاران شهر جدید سهند در ادامه پیگیری دیدارهای مردمی و تکریم شهروندان عزیز.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23315
کد خبر
23315