بازدید آقای دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران وآقای دکترمحمدزاده فرماندار محترم شهرستان اسکو از مجتمع فرهنگی و چند منظوره هشت بهشت

بازدید آقای دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران و آقای دکتر محمدزاده فرماندار محترم شهرستان اسکو از مجتمع فرهنگی و چند منظوره هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19786
کد خبر
19786