بازدیددکتر جهانگیری معاونت محترم اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی بهمراه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند،مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ،معاونین برق منطقه ای آذربایجانشرقی ،مدیران شرکت توزیع برق شهرستان ومدیرعامل کارخانه شیشه‌ آذر آقای محبوبیان از منطقه تفریحی ، گردشگری هشت بهشت سهند و نیز پیگیری حل مشکل تامین برق کارخانه شیشه آذر در جهت تسهیل در امور اشتغال منطقه .

بازدیددکتر جهانگیری معاونت محترم اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی بهمراه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند،مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ،معاونین برق منطقه ای آذربایجانشرقی ،مدیران شرکت توزیع برق شهرستان ومدیرعامل کارخانه شیشه‌ آذر آقای محبوبیان از منطقه تفریحی ، گردشگری هشت بهشت سهند و نیز پیگیری حل مشکل تامین برق کارخانه شیشه آذر در جهت تسهیل در امور اشتغال منطقه .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20610
کد خبر
20610