در ابتدای جلسه دکتر مصطفوی از تمامی همکاران بابت تلاش هایشان برای آبادانی، رشد،و دستیابی به اهداف بلند مدت و موفقیت های شهر جدید سهند وشرکت عمران تقدیر و تشکر نمودند .

🔹 در ادامه به بررسی تامین اعتبار ، تعداد ۱۰۰ پروژه ای که در سال ۱۳۹۹ به قرارداد تبدیل و به مرحله اجرادر سال ۱۴۰۰ رسیدند پرداخته شد.
🔹 منبع تامین درآمدهای سال ۱۴۰۰ نیز مورد بررسی و هم فکری قرار گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23112
کد خبر
23112