✅ اولین جلسه کمیته اجرایی مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه به منظور فراهم نمودن بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند تعداد ۱۱ بسته مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر جدید سهند مورد بررسی قرار گرفت و رای لازم برای ادامه فرایندها صادر و مقرر شد پس از ارزیابی کارشناسی آورده های طرفین از طریق انتشار فراخوان عمومی اقدام گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23504
کد خبر
23504