اولین جلسه هم اندیشی توسعه مجموعه تفریحی گردشگری ورزشی هشت بهشت با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس شاه آبادی مشاور عالی مدیرعامل در مجموعه هشت بهشت و همکاران حوزه‌های فضای سبز ، دفتر طرح های توسعه ای هشت بهشت و شهرسازی و معماری که مقرر گردید جلسات بصورت هفتگی برگزار و در قالب یک اتاق فکر خطوط مناسبی را برای توسعه مجموعه هشت بهشت ترسیم نمایند.
در این جلسه از همکاران دفتر طرح های توسعه ای هشت بهشت با اهدای لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

اولین جلسه هم اندیشی توسعه مجموعه تفریحی گردشگری ورزشی هشت بهشت با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس شاه آبادی مشاور عالی مدیرعامل در مجموعه هشت بهشت و همکاران حوزه‌های فضای سبز ، دفتر طرح های توسعه ای هشت بهشت و شهرسازی و معماری که مقرر گردید جلسات بصورت هفتگی برگزار و در قالب یک اتاق فکر خطوط مناسبی را برای توسعه مجموعه هشت بهشت ترسیم نمایند.
در این جلسه از همکاران دفتر طرح های توسعه ای هشت بهشت با اهدای لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23759
کد خبر
23759