✅ امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری میان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان فنی و حرفه ای کشور با موضوع ایجاد واحدهای آموزشی، نیازسنجی، برنامه‌ریزی، ساماندهی، تأمین مقدمات، اجرای دوره‌های آموزش مهارتی و ارزشیابی مهارت به ‌منظور تربیت و تأمین نیروی کار ماهر با رویکرد کمک به اشتغال‌زایی شهروندان، ارتقاء مهارت شاغلین، توسعه اقتصادی و اجتماعی و رونق کسب و کار، در شهرهای جدید کشور.

✅ امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری میان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان فنی و حرفه ای کشور با موضوع ایجاد واحدهای آموزشی، نیازسنجی، برنامه‌ریزی، ساماندهی، تأمین مقدمات، اجرای دوره‌های آموزش مهارتی و ارزشیابی مهارت به ‌منظور تربیت و تأمین نیروی کار ماهر با رویکرد کمک به اشتغال‌زایی شهروندان، ارتقاء مهارت شاغلین، توسعه اقتصادی و اجتماعی و رونق کسب و کار، در شهرهای جدید کشور.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23493
کد خبر
23493