امضای تفاهم نامه مشترک مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث سرای محله در محله ۱۳۲۵ فاز ۳ (پروژه بزرگ نیایش ) مابین دکتر مصطفوی به نمایندگی از طرف شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس نصرتی مدیرعامل شرکت یولسازان آداش به انجام رسید

امضای تفاهم نامه مشترک مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث سرای محله در محله ۱۳۲۵ فاز ۳ (پروژه بزرگ نیایش ) مابین دکتر مصطفوی به نمایندگی از طرف شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس نصرتی مدیرعامل شرکت یولسازان آداش به انجام رسید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20098
کد خبر
20098