امضای تفاهم نامه شرکت عمران شهر جدیدسهند و شرکت کوثر آذربایجان توسط دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و آقای مهندس شفق نیا جهت همکاری و مشارکت در پروژه احداث واحدهای مسکونی ،تجاری و خدماتی در قطعه زمین ۱۲۲۲AB۸۶ در شهر جدید سهند.

امضای تفاهم نامه شرکت عمران شهر جدیدسهند و شرکت کوثر آذربایجان توسط دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و آقای مهندس شفق نیا جهت همکاری و مشارکت در پروژه احداث واحدهای مسکونی ،تجاری و خدماتی در قطعه زمین ۱۲۲۲AB۸۶ در شهر جدید سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20295
کد خبر
20295