✅ امضاء و تبادل تفاهم نامه همکاری فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس رحیمی معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص احداث واحد های مسکونی آپارتمانی در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن جهت تامین مسکن مهندسین عضو یا شاغل در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

✅ امضاء و تبادل تفاهم نامه همکاری فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس رحیمی معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص احداث واحد های مسکونی آپارتمانی در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن جهت تامین مسکن مهندسین عضو یا شاغل در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23416
کد خبر
23416