افتتاح دفتر حوزه ارتباطات و روابط عمومی مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی هشت بهشت در هفته دولت و روز کارمند به دست دکتر مصطفوی مدیرعامل و با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و جمعی از همکاران شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه اصحاب و پیشکسوتان حوزه اطلاع رسانی در راستای تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی از عملکرد شرکت عمران شهر جدید سهند و اتفاقات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که در شهر جدید سهند بوقوع می پیوندد.

افتتاح دفتر حوزه ارتباطات و روابط عمومی مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی هشت بهشت در هفته دولت و روز کارمند به دست دکتر مصطفوی مدیرعامل و با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و جمعی از همکاران شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه اصحاب و پیشکسوتان حوزه اطلاع رسانی در راستای تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی از عملکرد شرکت عمران شهر جدید سهند و اتفاقات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که در شهر جدید سهند بوقوع می پیوندد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23766
کد خبر
23766