آیدین بامراد
مسعودخاکی
مهدی مطاعی
یاشار معصومی
علی لبیب در مسابقات بزرگسالان حضور دارد در عکس غایب است

مربی بهزاد کرم زاده
کمک مربی علی اشک بوس
سرپرست سیامک خلیل نژاد

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21746
کد خبر
21746