✅ 🔹 اصلاحیه🔹
خبر درج شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در خصوص روز تولد (تاسیس) شهر جدید سهند در وب سایت و پیج اینستاگرامی شرکت عمران شهر جدید سهند بشرح ذیل تصحیح می گردد ؛
✅ هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب احداث شهرهای جدید در تاریخ ۱۳۶۴/۰۹/۲۰ گامی موثر برداشت و تصمیم به ایجاد شهرهای جدید گرفت.
✅ شهر جدید سهند در بهمن ماه سال ۱۳۶۶ مکانیابی شد.
✅ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۶۹/۰۷/۳۰ ایجاد شهر جدید سهند را تصویب کرد.
✅ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۸ طرح جامع شهر جدید سهند را تصویب کرد.
❇️ مبنای تولد (تاسیس) شهر جدید سهند تاریخ ۱۳۶۹/۰۷/۳۰ می باشد .

✅ 🔹 اصلاحیه🔹
خبر درج شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در خصوص روز تولد (تاسیس) شهر جدید سهند در وب سایت و پیج اینستاگرامی شرکت عمران شهر جدید سهند بشرح ذیل تصحیح می گردد ؛
✅ هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب احداث شهرهای جدید در تاریخ ۱۳۶۴/۰۹/۲۰ گامی موثر برداشت و تصمیم به ایجاد شهرهای جدید گرفت.
✅ شهر جدید سهند در بهمن ماه سال ۱۳۶۶ مکانیابی شد.
✅ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۶۹/۰۷/۳۰ ایجاد شهر جدید سهند را تصویب کرد.
✅ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۸ طرح جامع شهر جدید سهند را تصویب کرد.
❇️ مبنای تولد (تاسیس) شهر جدید سهند تاریخ ۱۳۶۹/۰۷/۳۰ می باشد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23560
کد خبر
23560