بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند بهمراه مهندس چاغروندی

🔷بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند بهمراه مهندس چاغروندی مدیر کل دفتر فنی و نظارت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه بزرگ مشارکتی تجاری ، مسکونی کمال و پیگیری پیشرفت کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20033
کد خبر
20033