✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۴۲۸ واحدی بهارستان ، ۳۲۴ واحدی مهسان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز ۴ ، مجتمع تجاری باران فاز ۴ ، کتابخانه سردار شهید سلیمانی در فاز ۲ و سوله فاطمیون در فاز ۲ و ارزیابی پیشرفت فیزیکی آن ها

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۴۲۸ واحدی بهارستان ، ۳۲۴ واحدی مهسان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز ۴ ، مجتمع تجاری باران فاز ۴ ، کتابخانه سردار شهید سلیمانی در فاز ۲ و سوله فاطمیون در فاز ۲ و ارزیابی پیشرفت فیزیکی آن ها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22737
کد خبر
22737