دکتر مصطفوی ؛در شهر جدید سهند ۳۵۶۰۰ واحد مسکن مهر وجود دارد و طی دو سال گذشته بارها مشکلاتی مطرح بوده , ما توانستیم تمامی واحد‌های مسکن مهر شهر جدید سهند را باتمام رسانده و ۳۰۰۰ واحد باقیمانده را تحویل متقاضیان بدهیم ،در مساکن مهر بیش از ۲۱۰۰ دستگاه آسانسور بوده که فقط در ۹۰ دستگاه آسانسور نواقصاتی وجود داشته و بزودی باتمام خواهند رسید.

دکتر مصطفوی ؛در شهر جدید سهند ۳۵۶۰۰ واحد مسکن مهر وجود دارد و طی دو سال گذشته بارها مشکلاتی مطرح بوده , ما توانستیم تمامی واحد‌های مسکن مهر شهر جدید سهند را باتمام رسانده و ۳۰۰۰ واحد باقیمانده را تحویل متقاضیان بدهیم ،در مساکن مهر بیش از ۲۱۰۰ دستگاه آسانسور بوده که فقط در ۹۰ دستگاه آسانسور نواقصاتی وجود داشته و بزودی باتمام خواهند رسید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20419
کد خبر
20419