ارائه گزارش مربوط به راهبرد چهارم بند یک راه اندازی جامعهالقران در خانه توانمندسازی شرکت عمران شهر جدید سهند واقع در فاز سه

ارائه گزارش مربوط به راهبرد چهارم بند یک راه اندازی جامعهالقران در خانه توانمندسازی شرکت عمران شهر جدید سهند واقع در فاز سه
بنابه دستور و تاکید جناب اقای دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، برای  ارتقاءمشارکت های اجتماعی و فرهنگی شهری مقرر گردید دیگر فعالیت ها فرهنگی و اجتماعی برای تقویت خانه توانمند سازی ،را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20995
کد خبر
20995