ادامه عملیات خاکبرداری بلوک ۵ پروژه بهارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

ادامه عملیات خاکبرداری بلوک ۵ پروژه بهارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22018
کد خبر
22018