ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن ، پروژه 486 واحدی نگارستان در فاز 4 توسط شرکت دژدیس سپاهان

ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن ، پروژه 486 واحدی نگارستان در فاز 4 توسط شرکت دژدیس سپاهان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22015
کد خبر
22015