اجرای عملیات بتن ستونهای ساختمان نمازخانه سمت دکل واقع در پارک هفت هکتاری فاز 4 با اعمال تمهیدات لازم برای عمل آوری

اجرای عملیات بتن ستونهای ساختمان نمازخانه سمت دکل واقع در پارک هفت هکتاری فاز 4 با اعمال تمهیدات لازم برای عمل آوری

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22013
کد خبر
22013